MENU

Hírek

Tisztelt Szülők!

 

2020. március 18- tól (szerdától) szeretnénk elindítani az elrendelt digitális tanrendet. Ennek előkészítése valószínűleg két napot (hétfő, kedd) fog igénybe venni. Terveink szerint a szerdai naphoz kapcsolódó ismeretanyagok, feladatok már kedd délután elérhetők lesznek a KRÉTA felületén. A munka zökkenőmentessége érdekében kérjük, hogy a KRÉTA felülethez való hozzáférési adataikat (felhasználónév, jelszó) adják át gyermekeiknek. Ezen adatok módosítására a későbbiekben lehetőség van.
A kommunikáció a KRÉTA felület e-Ügyintézés menüpontján keresztül fog folyni. Ezen menüponton belül az Üzenetek menüpontban kapják a gyerekek az új ismeretanyagokat szöveges fájlokban, ahol megadott linkeken keresztül video és interaktív feladat is elérhető lesz.
A számonkérés, az elsajátított tudásanyag szintjének mérése szintén az e-Ügyintézés menüponton belül a Kérdőívek menüpont alatt fog történni.
Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár intézményvezetőknek szóló tájékoztatója alapján „A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával kiscsoportokban célszerű megszervezni.”
Erre hivatkozva kérjük, hogy amennyiben otthonukban nincs internetelérés, úgy szíveskedjenek ezt gyermekük számára megszervezni például vagy a települési könyvtárban (Szentgotthárdon a Móra Ferenc Városi Könyvtár 2020. március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig zárva tart) vagy egy osztálytárs otthonában. Szíveskedjenek az osztályfőnökök részére az internetelérés megszervezésének sikerességéről, illetve sikertelenségéről visszajelezni!
Kérjük továbbá, ha gyermeke napközbeni elhelyezését semmilyen módon nem tudja megoldani, vagyis igénybe szeretné venni az iskolai felügyeletet, szíveskedjen jelezni legkésőbb 2020. március 16- án 11.30- ig az osztályfőnöknek.
Jelen levél elolvasásáról szintén kérnénk visszajelzést az osztályfőnökök részére az Ön számára megoldható módon (telefon, e-mail, KRÉTA, facebook). Egyben kérjük, hogy ebben a válaszüzenetben e-mail címüket is legyenek szívesek megadni a későbbi esetleges kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. Amennyiben nem rendelkeznek e-mail címmel, kérjük azt is jelezzék.
A mai naptól szíveskedjenek fokozottan figyelemmel kísérni a KRÉTA felületet, az iskola honlapját, valamint e-mailjüket.

 

Szentgotthárd, 2020. március 15.

 

Kovács Jánosné
tagintézmény- vezető