MENU

Hírek

Tájékoztató

Iskolánk járványügyi intézkedési terve

A járványügyi adatok nyomon követése alapján Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember 1-
jén a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. Ugyanakkor fel kell készülni a megelőzésre és
a védekezésre. Ennek érdekében intézményünkben szeptember 1-től az alábbi intézkedési terv lesz
érvényben:

 

Intézménnyel, pedagógusokkal szembeni elvárások:

– Mindenre kiterjedő, alapos fertőtlenítő nagytakarítás tanévkezdés előtt.
– Fertőtlenítő takarítás naponta egyszer (padok, asztalok, korlátok, kilincsek, villanykapcsolók,
informatikai eszközök, padlók, mosható falfelületek, mosdók szerelvényeinek fertőtlenítése).
– Kimenő szünetben a tanulók részére két helyszín biztosítása a szabad levegőn (keleti szárny tanulói a
sportudvaron, nyugati szárny tanulói a főbejárat előtti udvarrészen).
– Vírusölő fertőtlenítőszer biztosítása a tantermekben, illetve az intézménybe érkezéskor a főbejáratnál
és a nyugati oldali bejáratnál.
– Szappanos kézmosási lehetőség biztosítása a szociális helységekben.
– Folyamatos, fokozott természetes szellőztetés biztosítása minden zárt térben.
– Játékok, sporteszközök felületének rendszeres fertőtlenítése.
– Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítés végzése.
– Az időjárás függvényében a testnevelés órák szabadban való megtartása, a szoros testi érintkezést
igénylő feladatok mellőzése.
– Az öltözőkben történő csoportosulások elkerülése.
– A tanulók folyamatos, részletes tájékoztatása a személyi higiénia, a szociális helyiségek használatának
szabályairól (papírzsebkendő használata, kézmosás, kézfertőtlenítés, WC öblítés).
– Étkezés során a védőtávolság betartatása sorban álláskor.
– A tanulókkal való közvetlen érintkezés esetén a pedagógusok szájmaszk használatának biztosítása.
– Kapcsolattartás az étkezést biztosító vállalkozóval az étkezés előtti kézmosás lehetőségének
biztosítása, az étkezés helyszínének, a használt eszközök rendszeres fertőtlenítésének érdekében.
– Az intézményi csoportosulások elkerülése érdekében annak biztosítása, hogy szabadtéri rendezvények
résztvevői 500 fő felett, zárt térben szervezett programok résztvevői 100 fő felett ne legyenek.
– A nevelés-oktatás folyamatában csak egészséges, tünetmentes pedagógus vesz részt.

 

Szülőkkel szembeni elvárások:

– A nevelés-oktatás folyamatában csak egészséges, tünetmentes tanuló vehet részt.
– Tüneteket produkáló gyermek esetében orvosi vizsgálatról való gondoskodás.
– Az iskola azonnali értesítése, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
– Ilyen esetben a tanuló csak orvosi igazolással térhet vissza.
– Az iskolával való kapcsolattartás lehetőség szerint telefonon, digitális felületeken keresztül történjen.
– Amennyiben elengedhetetlen az intézményben való személyes megjelenés, úgy kérjük a járványügyi
előírások betartását (1,5 m-es távolságtartás, maszk használata, kézfertőtlenítés).
– Külön kéztörlő biztosítása a gyermek részére, amit csak ő használ.
– Kisebb méretű kézfertőtlenítő elhelyezése a gyermek táskájában.
– A gyermek figyelmének rendszeres felhívása a személyi higiénia, a szociális helységek használatának szabályaira ( papírzsebkendő használata, kézmosás, kézfertőtlenítés, WC öblítés)

 

Tanulókkal szembeni elvárások:

– Iskolába érkezéskor a kihelyezett kézfertőtlenítés használat.
– A személyi higiénia, illetve a szociális helyiségek szabályainak betartása (papírzsebkendő használata,
kézmosás, kézfertőtlenítés, WC öblítés).
– Szünetekben az osztálytermekben való tartózkodás és a személyes érintkezés szabályainak betartása
lehetőség szerint (1,5 méteres távolság).
– Teremváltáskor a szünet végére, becsengetésre érkezés a kijelölt osztályterembe.
– Szájmaszk használata a közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó, büfé) kötelező.
– Étkezés során a védőtávolság betartása sorban álláskor.
– A tanórákon, foglalkozásokon kívül csak feltétlenül szükséges esetben való intézményben
tartózkodás.
– A büfé kimenő szünetben történő használatának mellőzése, illetve a büfénél való sorban álláskor a 1,5 m-es távolság betartása.

Kerékpártároló átadása

 

 

Szeptember elsején került sor iskolánk fedett kerékpártárolójának hivatalos átadására.

 

A jelenlévőket Kovács Jánosné, tagintézmény-vezető köszöntötte, aki kiemelte, hogy egy iskola életében nagy jelentőséggel bír minden olyan újdonság, ami az intézményben tanuló gyermekek életét megkönnyíti, a környezetét, szebbé, kulturáltabbá teszi.

 

 

A fedett kerékpártároló kialakítása évekkel ezelőtt felmerült a szülői munkaközösség körében. A munkaközösség pénzének nagy részét évek óta erre gyűjti, gyűjtötte. Az anyagi hátteret megteremtve az ötletből tervek, majd megvalósítás született. Most pedig a létesítmény minden nap várja, hogy az iskolába kerékpárral érkezők birtokba vegyék, használják, ugyanakkor óvják és vigyázzanak rá.

 

 

 

Mindez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a támogató vállalatok, ha nincsenek a két kezükkel segítséget nyújtó szülők, ha nincsenek a szülői munkaközösség tagjai. Hálás köszönet illeti mindannyiukat. Sokan voltak, nehéz lenne mindenkit felsorolni név szerint, de akik legtöbbet tettek az elképzelés megvalósításáért, mindenképpen meg kell említeni. Így a vállalatok közül a Kiswire-t és az Allisont, akik jelentős anyagi támogatást nyújtottak, a szülők közül pedig Hargitai Lászlót, aki megtervezte és elkészítette a vasszerkezetet, valamint Kulcsár Lajost, aki az alap betonozását irányította. Köszönet városunk polgármesterének, Huszár Gábornak és főépítészünknek, Kiss Gábornak a segítségnyújtásért, támogatásért.

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet Czibókné Grábler Juditnak, a szülői munkaközösség elnökének, aki az egész folyamatnak a mozgatórugója volt. Juditnak az átadó keretében köszönte meg Kovács Jánosné a kitartó és eredményes munkát, mely nemcsak a kerékpártároló megvalósításának folyamatát jellemezte, hanem a szülői munkaközösségben 4 éven át betöltött vezető szerepét is.

 

 

Judit a kerékpártároló kapcsán támogatókat keresett, szervezett, összehangolt, ha kellett odaállt és kétkezi munkájával segített, hónapokon keresztül odafigyelt, hogy minden a megfelelő minőségben, a megfelelő helyre kerüljön. Judit tevékenységét mindvégig az agilis és határozott hozzáállás jellemezte. Segítette a szülők és a pedagógusok közötti együttműködést, szervezte az SZM bált, támogatta a különböző iskolai rendezvényeket.

 

 

 

A képen balról jobbra: Hargitai László (szülő), Czibókné Grábler Judit (szülői munkaközösség vezető) Támis János ( Kiswire Szentgotthárd Kft., igazgató), Kovács Jánosné (tagintézmény-vezető), Rezsnyák Péter (Allison Transmission magyarországi gyárának igazgatója)

 

Köszönetünket szeretnénk még egyszer kifejezni az iskola valamennyi dolgozója és diákja nevében mindenkinek, aki a kerékpártároló készítésébe bármilyen módon bekapcsolódott.