MENU

Hírek

Sulinyitogató

Október 11-én, pénteken, került sor a hagyományos, diszkóval egybekötött ötödikes avatóra, a Sulinyitogatóra.
Idén a program témája „A nagy ho-ho-ho horgász” című mese köré épült. Az ötödikes osztályfőnökök (Nagy-Mesics Zsuzsanna, Kovácsné Ákos Anita, Katona Beáta) horgásznak, osztályuk pedig halacskának öltözve adta elő az osztályindulót, a mese híres dallamára.

 

5.a osztályinduló

 

 

 

5. b osztályinduló

 

 

 

5.c osztályinduló

 

 

A vetélkedő 10 feladatból állt, minden osztály szépen szerepelt.
Az első feladatban a 3 legügyesebben rajzoló diák mérte össze rajztudását, ugyanis osztályfőnök-portrét kellett készíteniük.

 

A második feladatban osztályonként 3 diák vett részt, nekik az iskolát kellett összerakniuk, kirakó formájában.

 

 

 

A harmadik feladatban szintén 3-3 diák mérte össze tudását. Mai magyar slágereket kellett felismerniük hallás után, minél gyorsabban.

 

 

 

 

A negyedik feladatban a három osztály minden tanulója részt vett, ugyanis közösen kellett építeniük egy tornyot, kockacukorból. A gyerekeknek egyesével kellett egymásra helyezniük a cukrokat, 2 perc állt rendelkezésükre. A legügyesebb osztály 19 kockacukrot tudott egymásra építeni.

 

 

 

 

Az ötödik feladat a „Táncra fel, kicsit másképp!” elnevezést viselte. Itt minden osztályból 5 főt hívtunk ki, akiknek egyik lábára lufit közöttünk. Ed Sheeran- Shape of you című számára táncolva kellett kidurrantaniuk egymás lufiját. Ez volt az egyik legvidámabb feladat.

 

 

 

 

A hatodik feladatban azt teszteltük, hogy az osztályok 1-1 tanulója mennyire ismeri fel bekötött szemmel, ízlelés alapján a különböző márkájú csokikat. Természetesen egytől egyig felismerték a négy féle csokoládét.

 

 

 

A hetedik feladat a „Kopoltyúkapacitás” fantázianevet kapta. A három ötödik osztályból 10-10 fő kapott lufikat, amit egyszerre kezdtek el felfújni. A játékot az nyerte, amelyik csapatnak először durrant ki 5 lufija.

 

 

 

 

A nyolcadik feladatban megetettük a halacskákat, ugyanis 3-3 diáknak almát kellett kihalásznia egy vizes lavórból, mégpedig a szájukkal. A feladatot nagyon ügyesen teljesítette mindegyik osztály.

 

 

 

A kilencedik feladat egy sorverseny volt, miszerint minden osztályból kiválasztottunk 10 főt, akik párba rendeződtek. A pároknak a homlokuk között egy kislabdát egyensúlyozva kellett futva megkerülni az aula közepén lévő bóját.

 

 

 

A tizedik feladat, a végső ütközet, a témához híven egy horgászverseny volt. 3-3 fő egy kismedencéből fogott ki halakat, amik hasán számok voltak. Az a csapat nyerte a feladatot, akiknek a számait összeadva a legmagasabb összeget kaptuk.

 

 

 

A vetélkedőt zsűri értékelte, a tagjai Kovács Jánosné, Csuk Hajnalka, és Keszthelyi Erika voltak. Az 5. a kapta a „Legügyesebb táncoslábú lufidurrantók” címet, míg az 5. b lett a „Mai hazai slágereket legjobban ismerő” osztály. Az 5. c pedig a „Legnagyobb ho-ho-ho horgászok” címet nyerhette el.

 

 

 

A vetélkedőt a 8. osztályos tanulók vezényelték le. A feladatok után Bartos Gréta olvasta fel az esküt, amit az ötödikeseknek le kellett tenniük, hogy Széchenyis diákká válhassanak.

 

 

 

 

A programot az este 8-ig tartó diszkó követte, amit Nagy Benjamin és Suga Bálint vezényelt le, jó zenékkel és színes fényekkel, szuper hangulatban. A diszkó végén egy meglepetésvendég is érkezett hozzánk, Salander Dorina, akit egyből a táncparkettre hívtak a gyerekek.

 

 

 

Október 6. 2001. óta hivatalos nemzeti gyásznap. Az 1849-ben ezen a napon kivégzett 13 aradi és két pesti mártír, köztük Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke hősi viselkedésükkel megmutatták, hogyan tudnak a magyar ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal meghalni.

 

Október 4-én 8 órai kezdettel iskolánk 6. évfolyamos tanulói színvonalas műsor keretében idézték fel hősi halottaink utolsó perceit.

 

                       

 

                     

 

 

A szabadságharc 35 magyar tábornoka közül tizenkettőt az „aradi Golgotán” végeztek ki, október 6-án. Valamennyiüket felségsértésben találta bűnösnek az aradi hadbíróság, és teljes fő-, rang- és vagyonvesztés volt sorsuk.

 

A váci csata hőse, Dessewffy Arisztid; az örmény származású Lázár Vilmos (az egyetlen nem tábornok, akit október 6-án Aradon kivégeztek) ezredes, hadtestparancsnok; és a zombori Schweidel József, a kormány mindenkori székhelyének helyőrségparancsnoka Haynau „kegyelme” folytán részesülhetett golyó általi halálban.

 

Kötél általi halálra ítélte ugyanezen hadbíróság a pozsonyi német Aulich Lajost, Buda ostromának egyik hősét; a horvátországi szerb Damjanich Jánost; a szintén horvátországi Knezić Károlyt; Láhner Györgyöt, aki a szabadságharc hadiiparáért volt felelős; a hesseni Leiningen-Westerburg Károlyt, aki magyar felesége révén került hazánkba; Nagysándor Józsefet, aki Buda bevételénél az elsők között hatolt be a Várba; a bécsi Poelt von Poeltenberg Ernőt, aki osztrák-német volta ellenére harcolt a magyar szabadságért; és végül Török Ignácot, a magyar erődök műszaki felelősét.

 

 

                                  

 

                      

 

A vizsgálat során a vádlottak nem részesültek méltányos eljárásban – ugyanis a vád képviselte a „védelmet” is –, vallomásaikat csak kivonatosan rögzítették, az ítéletet pedig két nappal a kivégzés előtt tudatták velük

A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel ugyanis csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztőhelyre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon Pesten az esti órákban, az Újépület zárt udvarán állították kivégzőosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték végső nyugalomra.

 

 

 

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy külső emigrációba.

 

Iskolánk tanulóit Doncseczné Verhás Katalin, Hurtik János és Ferencz Krisztián készítették fel.

 

 

                             

 

              

 

              

 

 

Az énekkart Offnerné Hadrik Tímea vezényelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYELVEK EURÓPAI NAPJA

Minden év szeptember 26-án megünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ezt tette iskolánk is, mégpedig egy játékos feladatokkal tűzdelt nyelvi óra formájában.

 

200-nál is több európai nyelv létezik, 24 hivatalos uniós és mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv van, továbbá a világ más tájairól származó emberek által beszélt sok más nyelvvel találkozhatunk Európában.

 

 

 

 

 

 

Az angol és német nyelvű órák párhuzamosan zajlottak, melyen összesen 60 diák vett részt. A játékos, interaktív feladatok megoldásához együttműködésre volt szükség a résztvevő diákok között.

 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozások célja az volt, hogy a diákok ezúton is megismerkedjenek a nyelvek sokszínűségével, valamint felhívjuk a figyelmüket a nyelvtanulás fontosságára, mely a kultúrák közti megértés egyik eszköze is egyben.

 

 

 

 

 

Az angol nyelvű feladatokat Huszárné Peresztegi Beáta, a német nyelvű feladatokat pedig Vassné Juhász Enikő állította össze.