Tanított tantárgyak Beosztása
Csalló Adrienn rajz
Császár-Bartakovics Csaba testnevelés
Csuk Hajnalka nemzetiségi német nyelv tagintézmény-vezető helyettes
Doncseczné Verhás Katalin informatika, matematika
Fábián Zoltán fizika
Ferencz Krisztián biológia, természetismeret, földrajz, etika
Gaál Mónika
német nyelv
Hegyi József testnevelés
Holczbauer Gyuláné földrajz, természetismeret, testnevelés
Hurtik János technika
Huszárné Peresztegi Beáta angol nyelv, napközis nevelő
Jandrasits Józsefné matematika  reál munkaközösség-vezető
Kaiserné Németh Gyöngyi német nyelv, nemzetiségi német nyelv
Katona Beáta történelem, hon-és népismeret, etika  osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Kocsisné Takács Éva matematika, kémia
Kókai Zsuzsanna történelem, hon-és népismeret, etika
Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus hitoktató
Kozma Gábor matematika, informatika, testnevelés
Kovács Jánosné rajz tagintézmény-vezető
Kovács Tamás matematika, testnevelés
Krányecz Teréz német nyelv, nemzetiségi német nyelv
Lászlóné Király Tünde magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus  ifjúságvédelmi felelős
Nagy-Mesics Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, napközis nevelő
Németh Barbara gyógypedagógus
Némethné Bogár Márta magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus
Offnerné Hadrik Tímea ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Pácz Gábor katolikus hitoktató
Pappné Restás Csilla testnevelés, gyógytestnevelés
Pintér Krisztina
nemzetiségi német nyelv
Sisakné Páll Klára református hitoktató
Szemes Gyöngyi technika, matematika, napközis nevelő
Takács Tiborné magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus humán munkaközösség-vezető
Tonweber Ágnes informatika, nemzetiségi szlovén nyelv, matematika, katolikus hitoktató
Vassné Juhász Enikő német nyelv
Virágné Farkas Judit könyvtáros tanár  tankönyvfelelős

 

Adminisztratív dolgozók, pedagógiai asszisztensek:

Keszthelyi Erika – iskolatitkár

Völker-Horváth Anita – pedagógiai asszisztens

Kókai Alexa – pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:

Bányai Zsanett – takarító

Gyécsek Lászlóné – takarító

Korán Bernadett – takarító

Papp Dezső – gondnok