Tanított tantárgyak Beosztása
Csalló Adrienn rajz
Császár-Bartakovics Csaba testnevelés
Csuk Hajnalka nemzetiségi német nyelv tagintézmény-vezető helyettes
Doncseczné Verhás Katalin matematika, informatika
Fábián Zoltán fizika, napközis nevelő
Ferencz Krisztián biológia, természetismeret, földrajz, etika
Gaál Mónika
német nyelv
Hegyi József testnevelés
Holczbauer Gyuláné földrajz, természetismeret, testnevelés
Hurtik János technika
Huszárné Peresztegi Beáta angol nyelv, etika
Katona Beáta történelem, hon-és népismeret, angol nyelv, etika  osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Kocsisné Takács Éva matematika, kémia
Kókai Zsuzsanna történelem, hon-és népismeret, etika
Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus hitoktató
Kozma Gábor matematika, informatika, testnevelés
Kovács Jánosné rajz, technika tagintézmény-vezető
Kovácsné Ákos Anita
német nyelv, matematika
Kovács Tamás matematika, testnevelés
Krányecz Teréz német nyelv, nemzetiségi nyelv
Lászlóné Király Tünde magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus  humán munkaközösség-vezető
Nagy-Mesics Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom
Németh Barbara gyógypedagógus ifjúságvédelmi felelős
Némethné Bogár Márta magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő
Offnerné Hadrik Tímea ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Pácz Gábor katolikus hitoktató
Pappné Restás Csilla testnevelés, gyógytestnevelés
Sisakné Páll Klára református hitoktató
Tonweber Ágnes informatika, matematika, katolikus hitoktató reál munkaközösség-vezető
Vassné Juhász Enikő német nyelv, magyar nyelv és irodalom
Virágné Farkas Judit könyvtáros tanár  tankönyvfelelős

 

Adminisztratív dolgozók, pedagógiai asszisztensek:

Keszthelyi Erika – iskolatitkár

Völker-Horváth Anita – pedagógiai asszisztens

Kókai Alexa – pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók:

Gyécsek Lászlóné – takarító

Cziráki Erika – takarító

Papp Dezső – gondnok