Tisztelt Szülők!

 

2020. március 18- tól (szerdától) szeretnénk elindítani az elrendelt digitális tanrendet. Ennek előkészítése valószínűleg két napot (hétfő, kedd) fog igénybe venni. Terveink szerint a szerdai naphoz kapcsolódó ismeretanyagok, feladatok már kedd délután elérhetők lesznek a KRÉTA felületén. A munka zökkenőmentessége érdekében kérjük, hogy a KRÉTA felülethez való hozzáférési adataikat (felhasználónév, jelszó) adják át gyermekeiknek. Ezen adatok módosítására a későbbiekben lehetőség van.
A kommunikáció a KRÉTA felület e-Ügyintézés menüpontján keresztül fog folyni. Ezen menüponton belül az Üzenetek menüpontban kapják a gyerekek az új ismeretanyagokat szöveges fájlokban, ahol megadott linkeken keresztül video és interaktív feladat is elérhető lesz.
A számonkérés, az elsajátított tudásanyag szintjének mérése szintén az e-Ügyintézés menüponton belül a Kérdőívek menüpont alatt fog történni.
Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár intézményvezetőknek szóló tájékoztatója alapján „A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával kiscsoportokban célszerű megszervezni.”
Erre hivatkozva kérjük, hogy amennyiben otthonukban nincs internetelérés, úgy szíveskedjenek ezt gyermekük számára megszervezni például vagy a települési könyvtárban (Szentgotthárdon a Móra Ferenc Városi Könyvtár 2020. március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig zárva tart) vagy egy osztálytárs otthonában. Szíveskedjenek az osztályfőnökök részére az internetelérés megszervezésének sikerességéről, illetve sikertelenségéről visszajelezni!
Kérjük továbbá, ha gyermeke napközbeni elhelyezését semmilyen módon nem tudja megoldani, vagyis igénybe szeretné venni az iskolai felügyeletet, szíveskedjen jelezni legkésőbb 2020. március 16- án 11.30- ig az osztályfőnöknek.
Jelen levél elolvasásáról szintén kérnénk visszajelzést az osztályfőnökök részére az Ön számára megoldható módon (telefon, e-mail, KRÉTA, facebook). Egyben kérjük, hogy ebben a válaszüzenetben e-mail címüket is legyenek szívesek megadni a későbbi esetleges kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. Amennyiben nem rendelkeznek e-mail címmel, kérjük azt is jelezzék.
A mai naptól szíveskedjenek fokozottan figyelemmel kísérni a KRÉTA felületet, az iskola honlapját, valamint e-mailjüket.

 

Szentgotthárd, 2020. március 15.

 

Kovács Jánosné
tagintézmény- vezető

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. „Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és tanulók között online vagy egyéb személyes találkozást nem igénylő formában fog történni.”1 Az iskolákat ezzel kapcsolatosan módszertani útmutatóval fogják ellátni. A digitális munkarend zökkenőmentes indulásáig kérem türelmüket és megértésüket.
Kérem, hogy a „tantermen kívüli, digitális munkarend alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.”2
A Kormányhatározat értelmében iskolánk 2020. március 16. napjától különösen indokolt esetben a munkanapokra megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Az igényeket az osztályfőnökök fogják rövid időn belül felmérni.
Az iskolában hagyott tanszereket hétfőn 7.30 és 16 óra között lehet hazavinni.
2020. március 16-án az iskolai étkeztetésben részt vevők iskolától függetlenül a Széchenyi István Általános Iskola konyhájáról vihetik el éthordóban a megrendelt ebédet 11 és 14 óra között. A felügyeletet kérő tanulók részére iskolánkban biztosítjuk az étkezést, amennyiben azt a szülő igényli.
Kérem a tisztelt Szülőket, hogy ha március 17-étől nem igénylik gyermekük számára az étkezést, legkésőbb 2020. március 16-án (hétfőn) 12 óráig szíveskedjenek azt lemondani az 553-046-os telefonszámon. Amennyiben ezt elmulasztják, úgy a térítési díjat meg kell fizetni.
„Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy vészhelyzetben hozott intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink érdekében!”3
Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönöm!

 

Szentgotthárd, 2020. március 14.

Kovács Jánosné
tagintézmény-vezető

 

 

1 Idézet Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár intézményvezetőknek írt tájékoztatójából
2 Idézet Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár intézményvezetőknek írt tájékoztatójából
3 Idézet Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár intézményvezetőknek írt tájékoztatójából