Emlékezzünk

1956. október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapesti tömegtüntetéssel – és számos vidéki megmozdulással – kezdődött az országot hamarosan lángba borító forradalom, aminek legfőbb kiváltó oka a sztálinista diktatúra által keltett általános társadalmi elégedetlenség volt. A Gerő Ernő vezette MDP ellenséges fellépése nyomán a feldühödött tömeg az esti órákra agresszívvá vált, rövid időn belül fegyvert is szerzett, a Magyar Rádió épületét őrző karhatalmisták sortüze után pedig felkelést indított a diktatórikus rendszer megdöntésére.

 

Október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről iskolánk 7. évfolyamos diákjaival emlékeztünk meg.

 

 

A történelmi eseményeket megidéző szereplők koncentráltan és az alkalomhoz méltó módon igyekeztek bemutatni nekünk az 1956-os forradalom fontosabb történéseit, melynek forgatókönyvét Lászlóné Király Tünde tanárnő állította össze.

 

 

 

 

A műsor Bródy János: Szabadnak születtél című dalával indult projektoros vetítéssel kiegészülve, mely emelkedett hangulatot adott rögtön a műsor kezdetén.

A szereplők egy rövid „időutazás” során mutatták be a forradalomhoz kapcsolódó főbb eseményeket verses, zenés összeállítással is kiegészítve. A műsor meghatározó része volt, amikor egy filmbejátszást láthattunk 1956 eseményeiről, miközben Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán című versét hallhattuk.

 

 

Mint minden ünnepi megemlékezésünkkor, így most is jelen volt énekkarunk is, akik ezúttal Offnerné Hadrik  Tímea vezetésével Bródy János: Ha én rózsa volnék című dalát adta elő.

 

A magyar történelem 1956-os mártírjai 1989 óta elfoglalták a méltó helyet a történelem palettáján.  Azok, akik életben maradtak, nehéz lelki terhet hordoztak magukban hosszú éveken át, s mind a mai napig nem tudták feledni 1956 emlékét, szellemét.

 

A program a Szózat közös eléneklésével zárult.

 

A műsorban résztvevő diákoknak ezúton is köszönjük a közreműködést:

 

László Richárd (7.a)

Vörös Márton (7.a)

Nagy Donát (7.a)

Szakály Gergely (7.b)

Somlai Bálint (7.b)

Offner Noémi (7.c)

Náricza Nina (7.c)

Sulinyitogató

Október 11-én, pénteken, került sor a hagyományos, diszkóval egybekötött ötödikes avatóra, a Sulinyitogatóra.
Idén a program témája „A nagy ho-ho-ho horgász” című mese köré épült. Az ötödikes osztályfőnökök (Nagy-Mesics Zsuzsanna, Kovácsné Ákos Anita, Katona Beáta) horgásznak, osztályuk pedig halacskának öltözve adta elő az osztályindulót, a mese híres dallamára.

 

5.a osztályinduló

 

 

 

5. b osztályinduló

 

 

 

5.c osztályinduló

 

 

A vetélkedő 10 feladatból állt, minden osztály szépen szerepelt.
Az első feladatban a 3 legügyesebben rajzoló diák mérte össze rajztudását, ugyanis osztályfőnök-portrét kellett készíteniük.

 

A második feladatban osztályonként 3 diák vett részt, nekik az iskolát kellett összerakniuk, kirakó formájában.

 

 

 

A harmadik feladatban szintén 3-3 diák mérte össze tudását. Mai magyar slágereket kellett felismerniük hallás után, minél gyorsabban.

 

 

 

 

A negyedik feladatban a három osztály minden tanulója részt vett, ugyanis közösen kellett építeniük egy tornyot, kockacukorból. A gyerekeknek egyesével kellett egymásra helyezniük a cukrokat, 2 perc állt rendelkezésükre. A legügyesebb osztály 19 kockacukrot tudott egymásra építeni.

 

 

 

 

Az ötödik feladat a „Táncra fel, kicsit másképp!” elnevezést viselte. Itt minden osztályból 5 főt hívtunk ki, akiknek egyik lábára lufit közöttünk. Ed Sheeran- Shape of you című számára táncolva kellett kidurrantaniuk egymás lufiját. Ez volt az egyik legvidámabb feladat.

 

 

 

 

A hatodik feladatban azt teszteltük, hogy az osztályok 1-1 tanulója mennyire ismeri fel bekötött szemmel, ízlelés alapján a különböző márkájú csokikat. Természetesen egytől egyig felismerték a négy féle csokoládét.

 

 

 

A hetedik feladat a „Kopoltyúkapacitás” fantázianevet kapta. A három ötödik osztályból 10-10 fő kapott lufikat, amit egyszerre kezdtek el felfújni. A játékot az nyerte, amelyik csapatnak először durrant ki 5 lufija.

 

 

 

 

A nyolcadik feladatban megetettük a halacskákat, ugyanis 3-3 diáknak almát kellett kihalásznia egy vizes lavórból, mégpedig a szájukkal. A feladatot nagyon ügyesen teljesítette mindegyik osztály.

 

 

 

A kilencedik feladat egy sorverseny volt, miszerint minden osztályból kiválasztottunk 10 főt, akik párba rendeződtek. A pároknak a homlokuk között egy kislabdát egyensúlyozva kellett futva megkerülni az aula közepén lévő bóját.

 

 

 

A tizedik feladat, a végső ütközet, a témához híven egy horgászverseny volt. 3-3 fő egy kismedencéből fogott ki halakat, amik hasán számok voltak. Az a csapat nyerte a feladatot, akiknek a számait összeadva a legmagasabb összeget kaptuk.

 

 

 

A vetélkedőt zsűri értékelte, a tagjai Kovács Jánosné, Csuk Hajnalka, és Keszthelyi Erika voltak. Az 5. a kapta a „Legügyesebb táncoslábú lufidurrantók” címet, míg az 5. b lett a „Mai hazai slágereket legjobban ismerő” osztály. Az 5. c pedig a „Legnagyobb ho-ho-ho horgászok” címet nyerhette el.

 

 

 

A vetélkedőt a 8. osztályos tanulók vezényelték le. A feladatok után Bartos Gréta olvasta fel az esküt, amit az ötödikeseknek le kellett tenniük, hogy Széchenyis diákká válhassanak.

 

 

 

 

A programot az este 8-ig tartó diszkó követte, amit Nagy Benjamin és Suga Bálint vezényelt le, jó zenékkel és színes fényekkel, szuper hangulatban. A diszkó végén egy meglepetésvendég is érkezett hozzánk, Salander Dorina, akit egyből a táncparkettre hívtak a gyerekek.

 

 

 

Október 6. 2001. óta hivatalos nemzeti gyásznap. Az 1849-ben ezen a napon kivégzett 13 aradi és két pesti mártír, köztük Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke hősi viselkedésükkel megmutatták, hogyan tudnak a magyar ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal meghalni.

 

Október 4-én 8 órai kezdettel iskolánk 6. évfolyamos tanulói színvonalas műsor keretében idézték fel hősi halottaink utolsó perceit.

 

                       

 

                     

 

 

A szabadságharc 35 magyar tábornoka közül tizenkettőt az „aradi Golgotán” végeztek ki, október 6-án. Valamennyiüket felségsértésben találta bűnösnek az aradi hadbíróság, és teljes fő-, rang- és vagyonvesztés volt sorsuk.

 

A váci csata hőse, Dessewffy Arisztid; az örmény származású Lázár Vilmos (az egyetlen nem tábornok, akit október 6-án Aradon kivégeztek) ezredes, hadtestparancsnok; és a zombori Schweidel József, a kormány mindenkori székhelyének helyőrségparancsnoka Haynau „kegyelme” folytán részesülhetett golyó általi halálban.

 

Kötél általi halálra ítélte ugyanezen hadbíróság a pozsonyi német Aulich Lajost, Buda ostromának egyik hősét; a horvátországi szerb Damjanich Jánost; a szintén horvátországi Knezić Károlyt; Láhner Györgyöt, aki a szabadságharc hadiiparáért volt felelős; a hesseni Leiningen-Westerburg Károlyt, aki magyar felesége révén került hazánkba; Nagysándor Józsefet, aki Buda bevételénél az elsők között hatolt be a Várba; a bécsi Poelt von Poeltenberg Ernőt, aki osztrák-német volta ellenére harcolt a magyar szabadságért; és végül Török Ignácot, a magyar erődök műszaki felelősét.

 

 

                                  

 

                      

 

A vizsgálat során a vádlottak nem részesültek méltányos eljárásban – ugyanis a vád képviselte a „védelmet” is –, vallomásaikat csak kivonatosan rögzítették, az ítéletet pedig két nappal a kivégzés előtt tudatták velük

A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel ugyanis csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztőhelyre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon Pesten az esti órákban, az Újépület zárt udvarán állították kivégzőosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték végső nyugalomra.

 

 

 

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy külső emigrációba.

 

Iskolánk tanulóit Doncseczné Verhás Katalin, Hurtik János és Ferencz Krisztián készítették fel.

 

 

                             

 

              

 

              

 

 

Az énekkart Offnerné Hadrik Tímea vezényelte.