HATÁRTALANUL!

Iskolánk „Nézz előre, de kövesd a múltat”címmel sikeresen pályázott a Határtalanul! program keretében kiírásra került Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázaton.

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról, illetve a részt vevő intézmények között a szakmai kapcsolatok kialakítását is elősegíti a program.

A „Határtalanul!” program keretében április 6. és 9. között negyvenöt hetedikes diákunk, négy felnőtt pedagógus kíséretével ismeri meg Szlovákia szép tájait.

Március közepén a résztvevő diákok szülei felvilágosítást kaptak a kirándulás résztvevőiről.

Március 24-én pedig az előkészítő szakaszába érkezett a pályázati célok megvalósítása. Ennek keretében az egyik történelem szakos kísérő pedagógus ismertette a résztvevő diákokkal:

  • a Szlovákiában élő magyarság létszámát, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okait;
  • a szlovákiai magyarok történetét, jelenét;
  • a Szlovákiában élő összlakosság etnikai összetételét.

A diákok megismerhették a tanulmányi kirándulás részletes programját is, valamint felállítottak egy etikai kódexet a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályaival.

Arany János vers-,énekelt vers és prózamondó verseny

 

Március 11-én iskolánk néhány tanulója is részt vett Vasváron a Kardos László Általános Iskola által szervezett Arany János vers-,énekelt vers és prózamondó versenyen. A rangos eseményt már 20. éve szervezte meg az iskola.

A verseny célja életben tartani az Arany János által képviselt szellemiséget: az anyanyelv írt vers által közvetített érzések, gondolatok fontosságát. Különösen hangsúlyos ez a szellemi örökség az idei esztendőben, amikor Arany János születésének 200. évfordulóját ünnepeljük.

A szakmai zsűri tagjai voltak:

Rozmán László a Weöres Sándor és Károlyi Ami Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a

Sárvári Tankerületi Központ Igazgatója,

Győrffyné Könczöl Tímea,a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója,

Herczeg Tamásszínművész, a HOPPart Társulat vezetője

Merklin Tímea,újságírómagyartanár,

Nagyné Erőss Rozália,magyartanár, népművelő, színházi szaknevelő

Séfelné Horváth Ilona,magyartanár, köznevelési szakértő

GergyeRezső, a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója,

Gyöngyösi Zsuzsanna, a vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár vezetője,

Szabó Zoltán a Vasvár Városi Zeneiskola Igazgatója

 

A versenyen elindult tanulóink nagyon szép eredményekkel tértek haza:

Arany minősítést szerzett:

Versmondó kategóriában: Lugosi Liliána, 8.b, felkészítő tanár: Lászlóné Király Tünde

    

Ezüst minősítést szerzett :

Versmondó kategóriában: Németh Ruben, 7.c,  Sebestyén Virág, 7.c felkészítő tanár: Takács Tiborné

 

   

 

   

Bronz minősítést szerzett:

Versmondó kategóriában: Závecz Roland, 7.b, felkészítő tanár: Takács Tiborné

 

   

 

A versenyen szépen helyt állt, Márton Alexa, 8. c osztályos tanuló is.

 

 

 

Pénz7

 

Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott a nemzetközi hátterű pénz7 programhoz.

A program célja az volt, hogy a gyerekek, a fiatalok tudatosabban kezeljék a pénzügyeket, hiszen a 7. ; 8. osztályos korosztály már a továbbtanulás előtt áll, amikor is többen „kirepülnek” a családi fészekből.

Ez alatt a hét alatt, nemcsak a gazdaság és a pénzvilág működéséről tudtak meg többet a  diákok, hanem egy banki alkalmazott önkéntes bekapcsolódása által a bankkártya használatáról és a bankban zajló tevékenységről is tájékoztatást kaptak. Megtudták, mi az a junior kártya, és hogy ők maguk hogyan juthatnak bankkártyához.

                

„Bankoljunk okosan!” címmel az osztályfőnökök a korszerű pénzkezelésről beszélgettek a gyerekekkel és csoportmunkában oldottak meg érdekes, hasznos feladatokat.

               

A pénz7-en a pedagógusok a tanóráikon sokoldalúan mutatták be a pénz világát. A diákok több tudományterületet érintve, élményszerűen feldolgozva sajátították el a témát.

Az osztályokból 4-4 fős csoportok miniköltségvetést készítettek, ahol társaik számára kellett egy osztálybulit szervezniük, egy adott összeget ügyesen, sokrétűen felhasználva.

A hét zárásaként iskolánk aulájában társasjátékot szerveztünk a 7. és a 8. évfolyamosok részvételével. A pedagógusok kérdéseket tettek fel a pénz témaköréhez, minden tantárgyat érintve. A diákok lelkesen és ügyesen válaszolva, magabiztosan haladtak a cél felé.

                 

                

A társasjáték alatt az osztályok ügyeskezű tagjai „Pénz” címmel plakátokat készítettek, melyek az aulában lettek kiállítva.

                                     

A diákok egész héten lelkesen dolgoztak, érdeklődve hallgatták a pénz világával kapcsolatos órákat, valamennyien motiváltak voltak.

Önálló munkavégzésüket és kreativitásukat plakátjaik bizonyítják.


                       

Munkájukat emléklappal jutalmaztuk.

A témahét szervezője: Jéger-Maturicz Hajnalka tanárnő volt.

Terematlétika bajnokság

Február 22-én került megrendezésre iskolánk csarnokában a térségi terematlétika verseny, melyen iskolánk tanulói kitűnő eredményekkel végeztek. Az alábbi tanulók értek el helyezést:

30 m-es futás:

I-II. kcs. Fiú

1.Németh Marcell

Felkészítő tanár: Hegyi József

I-II kcs. Leány

1.Mihályfi Dóra

Felkészítő tanár: Hegyi József

III. kcs. Fiú

1.Horváth Dávid

3. Muzsi Boján

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

III. kcs. Leány

2. Laczó Lilien

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

IV. kcs. Fiú

2. Tóth Bence

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

3. Pável Lóránd

Felkészítő tanár: Hegyi József

IV. kcs. Leány

1.Kálmán Viktória

Felkészítő tanár: Hegyi József

2.Vörös Szonja

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

Helyből távolugrás

III. kcs Fiú

2. Németh Kornél

Felkészítő tanár: Hegyi József

IV. kcs. Fiú

3. Tóth Bence

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

IV. kcs. Leány

1. Kálmán Viktória

2. Kovács Panna

Felkészítő tanár: Hegyi József

Tömött Labda Hajítás

I-II. kcs. Fiú

1.Kollarits Ádám

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

I-II. kcs. Leány

1.Bartos Gréta

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

III. kcs. Fiú

1.Horváth Dávid

3. Szukics Ábel

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

III. kcs. Leány

1.Vaspöri Veronika

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

2. Köncz Nóra

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

3. Mikos Abigél

Felkészítő tanár: Hegyi József

IV. kcs. Fiú

1. Háklár Ármin

Felkészítő tanár: Hegyi József

2. Szilágyi Bálint

3. Balogh Martin

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

IV. kcs Leány

2.Hertelendy Emese

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

Magasugrás

III. kcs. Fiú

2. Böjte Miklós

3. Holdosi Dominik

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

III. kcs Leány

2.Bedi Petra

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

IV. kcs. Fiú

2. Pencz Kevin

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

3. Molnár Dániel

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

IV. kcs Leány

3.Fodor Rebeka

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

Többkörös Futás

I-II. kcs. Fiú

2. Németh Marcell

Felkészítő tanár: Hegyi József

I-II. kcs. Leány

1.Mihályfi Dóra

Felkészítő tanár: Hegyi József

III. kcs. Leány

1.Cserpnyák Adél

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

3. Sömenek Ivett

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

IV. kcs. Fiú

1.Komóczi Donát

Felkészítő tanár: Hegyi József

2.Vadász Hunor

Felkészítő tanár: Pappné Restás Csilla

3. Németh Bálint

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

IV. kcs. Leány

1.Vörös Szonja

Felkészítő tanár: Császár-Bartakovics Csaba

3. Gubics Liliána

Felkészítő tanár: Hegyi József